Privacy beleid

Privacy Statement (AVG)

Wim van de Veen Uitvaartzorg
Veenslagenweg 33
3871 NA Hoevelaken

info@wimvandeveenuitvaartzorg.nl
www.wimvandeveenuitvaartzorg.nl
KvK: 68335261
Tel: 06-123 67 416

Wet- en regelgeving

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland van toepassing. Dit is een Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. Deze verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Wim van de Veen Uitvaartzorg respecteert uw privacy en wij informeren u daarom graag over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens.

Met dit privacy statement maken wij duidelijk welke gegevens wij verwerken, waarom wij deze informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of aan derden verstrekken. Wij verwerken alle informatie overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de AVG.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt

Overledene:

 • Volledige voor- en achterna(a)m(en)
 • Geboortedatum en -plaats
 • Overlijdensdatum en -plaats
 • Adresgegevens
 • Burgerservicenummer

Partner:

 • Volledige voor- en achterna(a)m(en)
 • Geboortedatum en -plaats
 • Adresgegevens
 • Vast en/of mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (indien er een verzekering uitgekeerd dient te worden)

Opdrachtgever:

 • Volledige voor- en achterna(a)m(en)
 • Geboortedatum en -plaats
 • Adresgegevens
 • Vast en/of mobiel telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (indien er een verzekering uitgekeerd dient te worden)

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens

Als u Wim van de Veen Uitvaartzorg de opdracht en het vertrouwen geeft om de uitvaart van uw dierbare te verzorgen, hebben wij eerdergenoemde persoonsgegevens nodig om dit voor u te kunnen doen. Hieronder hebben wij toegelicht waar wij de gegevens voor gebruiken.

Wij gebruiken de gegevens om:

 • de aangifte van overlijden te kunnen verzorgen bij de gemeente
 • de rouwkaart en/of -advertentie te kunnen opstellen
 • de aanvraag op te stellen en in te dienen bij begraafplaats of crematorium
 • de “overeenkomst uitvoering uitvaart” te kunnen opstellen
 • de kostenbegroting op te stellen
 • de brieven met verzoek tot uitkeren van verzekeringen te kunnen opstellen
 • aan de verplichtingen te voldoen die de wet aan ons oplegt
 • de bestelformulieren te kunnen maken voor toeleveranciers waar wij in opdracht van u bestellingen doen, denk hierbij aan bloemen, catering, dragers en rouwvervoer
 • afspraken te kunnen maken met spreker, voorganger, koster en beheerders van aula
 • de steenhouwerij opdracht te geven tot verwijderen van grafsteen voor begrafenis
 • contact met u te kunnen onderhouden m.b.t. de uitvaart
 • contact met u te kunnen opnemen na de uitvaart voor evaluatie
 • de declaratie aan u te kunnen opsturen
 • stappen te kunnen ondernemen wanneer betaling van de declaratie uitblijft

Welke gegevens kunt u inzien en/of corrigeren

U heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien en zo nodig te corrigeren. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. Wij bewaren ieder uitvaartdossier 7 jaar.

Verstrekking aan derden

Verstrekking van de persoonsgegevens derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij de persoonsgegevens alleen aan derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Commerciële doeleinden

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer naar u herleidbaar.

Beeld- en/of geluidsmateriaal

Het kan zijn dat u ons beeld- en/of geluidsmateriaal toevertrouwd t.b.v. de uitvaartdienst. Wij zullen dit materiaal enkel gebruiken voor de bestemming die u daarvoor heeft. Ook kan het zijn dat wij in opdracht van u een beeld- en/of geluidsopname maken van de uitvaart. Deze wordt uitsluitend aan de opdrachtgever verstrekt. Wanneer de uitvaart heeft plaats-gevonden zullen wij binnen 2 maanden het materiaal uit onze systemen verwijderen.

Cookies op onze website

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die bij een eerste bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Ze helpen ons inzien hoe u onze website gebruikt en hoe wij hem gebruiksvriendelijker kunnen maken. Daarnaast zorgen ze ervoor dat fouten sneller worden opgespoord. Bezoekersinformatie is niet herleidbaar naar individuen en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wij maken gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies
dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

Analytische cookies
Wim van de Veen Uitvaartzorg gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van analytische cookies.

Antwoordformulier(en) op onze website

Op onze website kunt u antwoordformulieren invullen. Dit kan zijn voor vragen die u op die manier aan ons wilt stellen of om een Laatste Wensen Boekje aan te vragen. Wij gebruiken de persoonsgegevens die u daar achterlaat enkel voor het doel waarvoor u ze heeft ingevuld en wij slaan uw gegevens niet op voor een mailinglist o.i.d..

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via 06 – 12367416 of per mail via info@wimvandeveenuitvaartzorg.nl

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de site van de autoriteit persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wij zijn er voor u

Bij alles wat wij regelen, samen met u, staan de wensen van de overledene en de nabestaanden centraal.

Wij zullen u zoveel mogelijk adviseren en begeleiden. U krijgt van ons alle ruimte en rust voor het maken van soms moeilijke beslissingen.

Wij zijn er voor u wanneer u ons nodig heeft.

Wim van de Veen uitvaartzorg:

onze sterke punten

Gratis voorbespreking

Al uw vragen beantwoorden we discreet en eerlijk. Telefonisch, per mail of in een gratis persoonlijk gesprek.

Uw wensen centraal

De wensen van de overledene en van de nabestaanden zijn voor ons de basis voor het regelen van de uitvaart.

Alles stap voor stap, in uw tempo

Zodat we samen een gepast afscheid verzorgen waar u later op een goede manier op kan terugkijken.

Warm en betrokkken

Tijdens een emotionele tijd zijn wij uw steun en helpen wij u op een warme en betrokken wijze.

Aanspreekpunt van A tot Z

Wij ontzorgen u daar waar u dat wenst en vertellen u graag alle mogelijkheden. Zo zorgen we samen voor een gepast afscheid.

Enkele woorden na een mooi afscheid

Fam. van Ruitenbeek

"Het was een warm en menselijk afscheid zoals we bedoelden."

Beste Wim,

Wij willen je bedanken voor het begeleiden van ons tijdens de week na het overlijden van onze vader.

Het was een warm en menselijk afscheid zoals we bedoelden.

Hartelijke dank hiervoor.

Familie Springveld

"Van harte aanbevolen"

Warm en betrokken  staat er op zijn site. Dat is zeker waar maar daarnaast is Wim altijd benaderbaar, rustig en luistert hij goed ,ook tussen de regels door. Er komt veel op je af als je afscheid moet nemen van…

Warm en betrokken  staat er op zijn site. Dat is zeker waar maar daarnaast is Wim altijd benaderbaar, rustig en luistert hij goed ,ook tussen de regels door.

Er komt veel op je af als je afscheid moet nemen van je moeder /schoonmoeder.

Wim houdt het overzicht en overrompelt je niet met allerlei dingen die snel moeten worden geregeld. Hij laat je allerlei mogelijkheden zien waar jezelf eigenlijk geen weet van hebt. Stap voor stap helpt hij om tot een mooie afscheidsbijeenkomst  te komen waarbij overal aan is gedacht. Hij is stipt en betrouwbaar en snel. Het allerfijnst is misschien wel dat je steeds met 1 persoon te maken hebt die overal vanaf weet.

+ Lees meer - Lees minder

Fam. Bakkerus

"Wim is makkelijk benaderbaar en de communicatie met hem was prettig."

Vanaf het moment dat Wim binnenstapte bij onze familie voelde hij feilloos aan waar wij behoefte aan hadden hadden in deze emotionele en overweldigende periode. Wim heeft het hele proces rond het overlijden van onze vader op een rustige, duidelijke…

Vanaf het moment dat Wim binnenstapte bij onze familie voelde hij feilloos aan waar wij behoefte aan hadden hadden in deze emotionele en overweldigende periode. Wim heeft het hele proces rond het overlijden van onze vader op een rustige, duidelijke en overzichtelijke manier begeleid. Wim is makkelijk benaderbaar en de communicatie met hem was prettig. Op de dag van de begrafenis was hij een rustpunt die op een respectvolle manier alles goed liet verlopen.

+ Lees meer - Lees minder

Wij zijn er voor iedereen, ongeacht waar u verzekerd bent.

Neem contact op met ons, wij regelen alles samen met u. Dag en nacht bereikbaar.
Contact